Exekútor Ružomberok - exekútorský úrad, JUDr. Jaromír Pavlík
Kontaktujte exekútorský úrad 044 / 290 16 80

Súdny exekútor v Ružomberku - JUDr. J. Pavlík

Exekútorský úrad JUDr. Jaromíra Pavlíka vykonáva komplexnú exekučnú činnosť ako štátom určená a splnomocnená osoba na vykonávanie súdnych a iných rozhodnutí. Zabezpečujeme vymáhanie pohľadávok, pričom sa špecializujeme na vymáhanie peňažných pohľadávok.

  • vymáhanie pohľadávok
  • dražby hnuteľných vecí
  • dražba nehnuteľných vecí
  • ďalšia exekučná činnosť na nepeňažné plnenie

 

Aktuálne dražby


Momentálne neprebieha žiadna dražba. Sledujte priebežne našu webovú stránku.


 

Exekúcie rýchlo a efektívne pre celú SR

Zamestnanci nášho exekútorského úradu kladú dôraz na maximálnu profesionalitu a ústretovosť voči klientom. Predchádzame konfliktom a hľadáme také riešenia, ktoré by boli schodné pre všetky zmluvné strany a zároveň by viedli k efektívnemu a skorému vyriešeniu exekučného konania. Prijímame návrhy na exekúcie v akejkoľvek výške vymáhanej pohľadávky.

Exekútorský úrad v Ružomberku

Máme uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá by eventuálne mohla vzniknúť exekučnou činnosťou. V priebehu exekučného konania je klient pravidelne informovaný písomnou formou a do exekučného spisu môže nahliadať kedykoľvek počas úradných hodín.